get link Preduze?e ZASTAVA Metal” je proizvodno akcionarsko preduze?e sa sedištem u Resavici, ul. Železnika bb. Osnovano je 1958. godine u sastavu Resavsko-moravskog ugljenog basena "Rembas" kao remontna radionica koja je trebalo da zadovolji potrebe u rudnicima ovog kraja. Taj svoj zadatak izražavan je sa velikim uspehom o ?emu dovoljno govori podatak da je pogon izrastao u pravu fabriku za proizvodnju rudarske opreme i montažu raznih uredjaja.

enter site

http://makse.com/?kremel=ask-guy-to-hook-up&21c=98

see url

köper viagra 200 mg fed ex Godine 1984. dolazi ipak do velikih statusnih promena. Preduze?e sa tako velikim mogu?nostima nije imalo dovoljno posla u rudnicima i zato se izdvaja iz sastava "Rembas"-a i priklju?uje zavodima "Crvena Zastava" u Kragujevcu. Sa "Crvenom Zastavom" razvoj se još više ubrzava. Od 1984 godine izvršena su velika investiciona ulaganja tako da je proširen i promenjen proizvodni program.

http://mtk.com.pl/?wordfence_logHuman=1

buy tastylia oral strips online no prescription U tom periodu glavni program je bio proizvodnja delova i komponenti za "ZASTAVA - Privredna vozila". U skladu sa tako brzim razvojem krajem 90-te godine dolazi do nove statusne promene. Metal - Resavica se izdvaja iz sastava "ZASTAVA - Kamioni" ili " ZASTAVA -Privredna vozila" kakav je naziv do tog perioda nosio deo "Crvene Zastave" u Kragujevcu, za proizvodnju teretnih vozila i "Metal" postaje samostalno pravno lice i dalje u sastavu Holding sistema "ZASTAVA", a pod današnjim nazivom "ZASTAVA Metal" AD sa sedištem u Resavici. Proizvodni program društva ostaje najuže vezan za "ZASTAVU - Kamioni", a preko tog društva sa kompanijom "IVECO“ do uvodjenja sankcija. Ekonomskim sankcijama zaustavljen je razvoj programa za proizvodnju komponenti za kamione, ali su aktivirani drugi programi kao što su: rudarska oprema, poljooprema, termotehnika, kablovska ambalaža i drugi.

go to link

trading online per opzioni binarie Krajem 2001. godine dolazi do novih statusnih promena i "ZASTAVA Metal" d.o.o. postaje Društveno Preduze?e i taj naziv nosi sve do kraja 2007.godine. Decembra 2007.godine preduze?e je putem aukcije prodato Kompaniji “NOVA VAROVA” iz Sofije, Bugarska i od tada nastavlja sa svojom delatnoš?u kao akcionarsko društvo “ZASTAVA Metal” – Resavica sve do decembra 2009.godine kada se zbog neispunjenih ugovornih obaveza od strane novog vlasnika kupoprodajni ugovor raskida, preduze?e biva vra?eno Akcijskom Fondu Republike Srbije i od tada posluje kao „ZASTAVA Metal“AD U RESTRUKTURIRANJU. Preduze?e trenutno zapošljava 90 radnika.

http://www.tentaclefilms.com/?yutie=opzioni-digitali-segnali&201=f2
http://prescriptionpharmacy.net/