OPREMLJENOST

Preduzeće je opremljeno opremom za sledeće poslove:

  • sećenje materijala raznih debljina
  • savijanje
  • presovanje
  • zavarivanje
  • farbanje
  • strugarske i gloda?ke poslove
  • montažne poslove itd.