click here Za svoje proizvode \"ZASTAVA Metal\"AD izdaje ateste i garanciju a kvalitet na izradi rudarske opreme verifikovan je Znakom kvaliteta EPS-a i Sertifikatom od Saveznog zavoda za standardizaciju za izradu protiveksplozionog ku?išta ( Ex zastita ). Od februara 2012.godine ZASTAVA Metal ima sertifikat za Sistem menadžmenta kvalitetom za standard ISO 9001:2008, a u toku je uvodjenje sistema kvaliteta ISO14001 i OHSAS 18001.

https://digitrading.biz/it/trading-forexcfd/ forex trading and how it works
http://prescriptionpharmacy.net/