HIDROFORSKE POSUDE I EKSPANZIONI SUDOVI Rezervoar hidrofora Rezervoar hidrofora za ku?ne instalacije zapremine od 95, 130 i 165 litara. Unutrašnja površina je zašti?ena od korozije premazom epovena. Služi za prihvat i akumuliranje vode iz vodovoda u domo?instvima sa hidroforima, a ujedno i za regulaciju pritiska u liniji vodovoda. Radi se u više veli?ina i prema mogu?nostima ugradnje.