HIDROFORSKE POSUDE I EKSPANZIONI SUDOVI Rezervoar hidrofora Rezervoar hidrofora za kućne instalacije zapremine od 95, 130 i 165 litara. Unutrašnja površina je zaštićena od korozije premazom epovena. Služi za prihvat i akumuliranje vode iz vodovoda u domoćinstvima sa hidroforima, a ujedno i za regulaciju pritiska u liniji vodovoda. Radi se u više veličina i prema mogućnostima ugradnje.