Rolne (noseće i povratne) služe da omoguće kretanje beskonačne trake sa što manje gubitaka snage i da svojim položajem na nosaču omoguće nošenje materijala odnosno povraćaj trake sa što manje otpora trenja.