U proizvodnom programu se nalaze kombinovani toplovodni kotlovi na čvrsta i tečna goriva.

Kombinovani toplovodni kotlovi male snage, serije TFF, namenjeni su za otvorene i zatvorene sisteme grejanja na režimu rada 90/70°C i pritiska do 2,5 bara. Ložište kotla je izrađeno sa vodom hlađenom rešetkom i prilagođeno korišćenju domaćih srednje kaloričnih ugljeva granulacije veće od 30mm, drveta, kartona, papira i ostalo. Kotao je jednostavan za rukovanje, visokog je kvaliteta i dugog veka trajanja. Izradjuju se sledeći tipovi kotlova: TFF23, TFF32, TFF40, TFF 50 i TFF63, gde broj u nazivu označava snagu kotla u kW.

                                                                                                  

iq option e una truffa